ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านในไทยได้หรือไม่ ?

ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศในฝันของชาวต่างชาติที่อยากจะมาให้ได้สักครั้ง ด้วยความที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งนับว่าเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก นอกจากจะมีชาวต่างชาติหลายคนอยากจะมาท่องเที่ยวในไทยให้ได้แล้ว บางคนเองก็อาจจะมีเหตุผลทำให้อยากย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรืออาจจะอยากมีครอบครัวที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทำให้มักมีคำถามตามว่าทีหลังว่า “ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านในไทยได้หรือไม่?” เพราะหากจะลงหลักปักฐานที่ไทยจริงๆ การเช่าบ้านอยู่ไปตลอดชีวิตคงไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมย์เป็นแน่ ดังนั้นบทความในวันนี้จึงขอนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจตรงกัน ว่าแล้วก็ไปดูกันเลย

 ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านในไทยได้หรือไม่?

ชาวต่างชาติซื้อบ้านในไทยได้หรือไม่

คำตอบของคำถามนี้ก็คือ “ได้” แต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ 2 ประเด็นด้วยกัน ซึ่งชาวต่างชาติที่ประสงค์จะซื้อบ้านในประเทศไทยจะต้องทำตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ชาวต่างชาติจะต้องมีคู่สมรสเป็นชาวไทย

เงื่อนไขข้อนี้ถือว่าง่ายกว่าข้อต่อไปมาก แถมโดยส่วนมากแล้วชาวต่างชาติที่มาปักหลักอยู่ในไทยก็มักจะเป็นชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นคนไทยอยู่แล้วด้วย แต่ใช่ว่าพอมีสามีหรือภรรยาเป็นชาวไทยแล้วจะสามารถซื้อบ้านได้ด้วยตัวเองเลย เพราะว่าในกรณีนี้ยังมีเงื่อนไขของการซื้อบ้านอยู่อีก นั่นก็คือ เงินที่จะนำไปใช้ในการซื้อบ้านได้จะต้องเป็นเงินที่มาจากทรัพย์สินส่วนตัวของคู่สมรสที่เป็นชาวไทยเท่านั้น โดยในขั้นตอนการซื้อ ชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวไทยจะต้องยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนบุคคลของผู้ซื้อที่มีสัญชาติไทย ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มาจากการแต่งงาน เท่านี้ก็จะสามารถซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยในประเทศไทยได้แล้ว

  1. ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

โดยเงื่อนไขที่จะทำให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่มีดังต่อไปนี้

  • ชาวต่างชาติจะต้องนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี
  • จะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ที่ดินที่ชาวต่างชาติจะสามารถเป็นเจ้าของได้นั้น จะต้องเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯ , เมืองพัทยา หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยว่าด้วยราชการทหาร
  • ชาวต่างชาติจะต้องใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการอยู่อาศัยโดยไม่มีการผิดศีลธรรมเท่านั้น หากทำผิดเงื่อนไข เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสามารถทำการจำหน่ายที่ดินนั้นๆ ได้ ตามเห็นสมควรทันที

โดยรูปแบบธุรกิจที่ชาวต่างชาติสามารถนำมาลงทุนเพื่อให้เข้าเงื่อนไขข้อนี้ได้มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้

  1. การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นหรือดอกเบี้ย
  2. การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  3. การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
  4. การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

จะเห็นได้ว่า แม้ชาวต่างชาติจะมีช่องทางเพื่อให้สามารถมีบ้านและที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยก็ตามแต่ก็ยังต้องซื้อโดยผ่านคู่สมรสที่เป็นชาวไทยหรือไม่อย่างนั้นก็ยังมีเงื่อนไขมากมายที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เข้าเงื่อนไขเสียก่อน ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะถือว่าชาวต่างชาติคนนั้นอยู่โดยวิธีที่ผิดกฎหมาย ซึ่งตามหลักแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีความตามกระบวนการของกฏหมายต่อไป แน่นอนถ้าหากว่าคุณรู้จักเพื่อนชาวต่างชาติและเขาคนนั้นก็อยากที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วล่ะก็ ทางที่ดีควรจะแนะนำและช่วยให้เขาได้อยู่ที่ประเทศไทยของเราอย่างถูกกฎหมายจะดีกว่า จะได้รู้สึกสบายใจ และสามารถทำธุรกิจต่างๆ ได้อย่างไม่ราบลื่น ไม่ต้องกังวลใจ เพราะยังไงเสีย บ้านก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่มนุษย์จะขาดไปไม่ได้เลยจริงไหม?